Εαρινή Ημερίδα ΕΔΑΕ “Το δέρμα στις ευαίσθητες ηλικίες”

Χρόνος: 8 Απριλίου 2017  

Τόπος
: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών    

Διοργανωτής
: Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

Πληροφορίες
: Free Spirit, 210-6048260, Lparissi@free-spirit.gr

Χρόνος: 8 Απριλίου 2017  
Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών    
Διοργανωτής: Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: Free Spirit, 210-6048260, Lparissi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ