Εαρινή Ημερίδα ΕΔΑΕ “Το δέρμα στις ευαίσθητες ηλικίες”

Χρόνος: 8 Απριλίου 2017  

Τόπος
: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών    

Διοργανωτής
: Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

Πληροφορίες
: Free Spirit, 210-6048260, Lparissi@free-spirit.gr

Χρόνος: 8 Απριλίου 2017  
Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών    
Διοργανωτής: Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: Free Spirit, 210-6048260, Lparissi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...