47ο Συμπόσιο Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Χρόνος: 8 – 9 Απριλίου 2017  

Τόπος
: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Διοργανωτής
: Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 

Πληροφορίες
: Pco Convin Α.Ε., Κ. Βάρναλη 29,, ΤΚ 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα , Τηλ.: 210 6833600, Fax:  210 6847700

Χρόνος: 8 – 9 Απριλίου 2017  
Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Διοργανωτής: Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος 
Πληροφορίες: Pco Convin Α.Ε., Κ. Βάρναλη 29,, ΤΚ 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα , Τηλ.: 210 6833600, Fax:  210 6847700

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...