36ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης

Χρόνος: 20 – 22 Απριλίου 2017

Τόπος
: Ξενοδοχείο Lucy, Καβάλα  

Διοργανωτής
: Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας – Θράκης (Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.)  

Πληροφορίες
: Global Events, Σταδίου 50Α, 555 34, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310/247734-43, E-mail: chryssa@globalevents.gr, Site: http://www.globalevents.gr/ 

Χρόνος
: 20 – 22 Απριλίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο Lucy, Καβάλα  
Διοργανωτής: Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας – Θράκης (Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.)  
Πληροφορίες: Global Events, Σταδίου 50Α, 555 34, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310/247734-43, E-mail: chryssa@globalevents.gr, Site: http://www.globalevents.gr/ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ