50η Ετήσια Θεραπευτική Ενημέρωση

Χρόνος: 22 – 23 Απριλίου 2017

Τόπος
: Αίθουσα Θεάτρου Κολλεγίου Αθηνών 

Διοργανωτής
: Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων

Πληροφορίες
: Free Spirit, 210-6048260, Lparissi@free-spirit.gr


Χρόνος
: 22 – 23 Απριλίου 2017
Τόπος: Αίθουσα Θεάτρου Κολλεγίου Αθηνών 
Διοργανωτής: Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων
Πληροφορίες: Free Spirit, 210-6048260, Lparissi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...