23ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας

Χρόνος: 27 – 29 Απριλίου 2017

Τόπος
:  Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 

Διοργανωτής
: Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) 

Πληροφορίες
: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E., Τηλ. 210-9880032, E-mail: k.bisia@events.gr


Χρόνος
: 27 – 29 Απριλίου 2017
Τόπος:  Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 
Διοργανωτής: Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) 
Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E., Τηλ. 210-9880032, E-mail: k.bisia@events.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...