Ετήσιο Επιστημονικό Συμπόσιο «Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2017»

Χρόνος: 27 – 30 Απριλίου 2017  

Τόπος
: Δράμα  

Διοργανωτής
: Ε.Ρ.Ε 

Πληροφορίες
: Pco Convin Α.Ε., Κ. Βάρναλη 29, ΤΚ 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6833600, Fax:  210 6847700

Χρόνος
: 27 – 30 Απριλίου 2017  
Τόπος: Δράμα  
Διοργανωτής: Ε.Ρ.Ε 
Πληροφορίες: Pco Convin Α.Ε., Κ. Βάρναλη 29, ΤΚ 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6833600, Fax:  210 6847700

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...