Επιστημονικό Συνέδριο Δερματολογικές Ημέρες Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός «Προκλήσεις στη Δερματολογία»

Χρόνος: 28 Απριλίου – 1 Μαΐου 2017

Τόπος
: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 

Διοργανωτής
: Ινστιτούτο Δερματολογικών Ερευνών και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσοκομείου “Α. ΣΥΓΓΡΟΣ” 

Πληροφορίες
: Era Ltd, Ασκληπιού 17, 10680 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 3634944 | Fax: +30 210 3631690, E-mail: info@era.gr | Web site: http://www.era.gr/ 

Χρόνος: 28 Απριλίου – 1 Μαΐου 2017
Τόπος: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Δερματολογικών Ερευνών και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσοκομείου “Α. ΣΥΓΓΡΟΣ” 
Πληροφορίες: Era Ltd, Ασκληπιού 17, 10680 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 3634944 | Fax: +30 210 3631690, E-mail: info@era.gr | Web site: http://www.era.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...