Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος και Ώμου σε Νωπά Πτωματικά Παρασκευάσματα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Χρόνος: 3 Μαΐου 2017

Τόπος
:  Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής
: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης” 

Πληροφορίες
: Premium Congress and Social Events Solutions, τηλ. 2310226250, email: premium.conf@gmail.com

Χρόνος: 3 Μαΐου 2017
Τόπος:  Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης” 
Πληροφορίες: Premium Congress and Social Events Solutions, τηλ. 2310226250, email: premium.conf@gmail.com