16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία έναρξης 25/05/2017
Χρόνος 25 – 27/5/2017
Τόπος MAKEDONIA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διοργανωτής ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες Inventics Α.Ε. – Medevents info@medevents.gr


Χρόνος: 25 – 27/5/2017
Τόπος: MAKEDONIA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διοργανωτής: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Inventics Α.Ε. – Medevents info@medevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...