16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 25/05/2017
Χρόνος 25 – 27/5/2017
Τόπος MAKEDONIA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διοργανωτής ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες Inventics Α.Ε. – Medevents info@medevents.gr


Χρόνος: 25 – 27/5/2017
Τόπος: MAKEDONIA PALACE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διοργανωτής: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πληροφορίες: Inventics Α.Ε. – Medevents info@medevents.gr