7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας-3ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας/Αιμοδοσίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 04/05/2017
Χρόνος 4 – 6 Μαϊου 2017
Τόπος Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας
Πληροφορίες Ascent, Μιχαλακοπούλου, 11528, 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr, www.ascentltd.gr

Χρόνος: 4 – 6 Μαϊου 2017

Τόπος: Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοχημείας

Πληροφορίες: Ascent, Μιχαλακοπούλου, 11528, 210-7213225, 210-7298890, e-mail:sioran@ascentltd.gr, www.ascentltd.gr