Ημερομηνία έναρξης 04/05/2017
Χρόνος 4 – 7 Μαΐου 2017
Τόπος Rodos Palace, Ρόδος
Διοργανωτής European Operating Room Nurses Association
Πληροφορίες Info: Era Ltd, Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr, http://www.eornacongress.eu


Χρόνος: 4 – 7 Μαΐου 2017
Τόπος: Rodos Palace, Ρόδος
Διοργανωτής: European Operating Room Nurses Association
Πληροφορίες: Info: Era Ltd, Τηλ.: 2103634944, Fax: 2103631690, Email: info@era.gr, Website: www.era.gr, http://www.eornacongress.eu

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...