4ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας
Ημερομηνία έναρξης 05/05/2017
Χρόνος 5 – 6 Μαΐου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο LUCY, Καβάλα
Διοργανωτής Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες Γραμματεία: ΣΥΝΕΔΡΑ, Τερψιθέας 2, 26442 Πάτρα, Τηλ.: 2610 432200, e-mail: info@synedra.gr, url: www.synedra.gr

Χρόνος: 5 – 6 Μαΐου 2017

Τόπος: Ξενοδοχείο LUCY, Καβάλα

Διοργανωτής: Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

Πληροφορίες: Γραμματεία: ΣΥΝΕΔΡΑ, Τερψιθέας 2, 26442 Πάτρα, Τηλ.: 2610 432200, e-mail: info@synedra.gr, url: www.synedra.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...