5ο Επιστημονικό Forum “Τα νέα φάρμακα στην ογκολογία: από την έρευνα στην πράξη”
Ημερομηνία έναρξης 12/05/2017
Χρόνος 12 – 13 Μαΐου 2017
Τόπος Αναργύρειος και Κοργιαλλένειος Σχολή Σπετσών, Σπέτσες
Διοργανωτής Εταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμάκων στην Ογκολογία
Πληροφορίες E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. Τηλ. 210-9880032, E-mail: k.bisia@events.gr

Χρόνος: 12 – 13 Μαΐου 2017

Τόπος: Αναργύρειος και Κοργιαλλένειος Σχολή Σπετσών, Σπέτσες

Διοργανωτής: Εταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμάκων στην Ογκολογία

Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel Solutions A.E. Τηλ. 210-9880032, E-mail: k.bisia@events.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...