Διημερίδα Περιγεννητικής Ιατρικής με θέμα “Νεότερα Δεδομένα στην Περιγεννητική Ιατρική”
Ημερομηνία έναρξης 13/05/2017
Χρόνος 13 – 14 Μαΐου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο Αμαλία στο Ναύπλιο
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες FREE SPIRIT 210-6048260 mglogoviti@free-spirit.gr

Χρόνος: 13 – 14 Μαΐου 2017

Τόπος: Ξενοδοχείο Αμαλία στο Ναύπλιο

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

Πληροφορίες: FREE SPIRIT 210-6048260 mglogoviti@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...