28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας
Ημερομηνία έναρξης 08/06/2017
Χρόνος 8 – 11 Ιουνίου 2017
Τόπος Elite Hotel, Καλαμάτα
Διοργανωτής Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Πληροφορίες Γραμματεία Διημερίδας:GLOBAL EVENTS ΕΠΕ, Πληροφορίες : www.globalevents.gr,Τηλέφωνο: 2310-247743 Email: kerasa@globalevents.gr

Χρόνος: 8 – 11 Ιουνίου 2017

Τόπος: Elite Hotel, Καλαμάτα

Διοργανωτής: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

Πληροφορίες: Γραμματεία Διημερίδας:GLOBAL EVENTS ΕΠΕ, Πληροφορίες : www.globalevents.gr,Τηλέφωνο: 2310-247743 Email: kerasa@globalevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...