Πρόγραμμα παρουσιάσεων Ογκολογικού Τομέα 2016-2017

Χρόνος:14 Νοεμβρίου 2016 – 10 Ιουλίου 2017 

Τόπος
: Αθήνα

Διοργανωτής
: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 

Πληροφορίες
: Καλαϊτζάκη Μαριγιάννα 2106862766 secretary.development@iatriko.gr


Χρόνος:14 Νοεμβρίου 2016 – 10 Ιουλίου 2017 
Τόπος: Αθήνα
Διοργανωτής: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
Πληροφορίες: Καλαϊτζάκη Μαριγιάννα 2106862766 secretary.development@iatriko.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ