Πρόγραμμα παρουσιάσεων Ογκολογικού Τομέα 2016-2017

Χρόνος:14 Νοεμβρίου 2016 – 10 Ιουλίου 2017 

Τόπος
: Αθήνα

Διοργανωτής
: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 

Πληροφορίες
: Καλαϊτζάκη Μαριγιάννα 2106862766 secretary.development@iatriko.gr


Χρόνος:14 Νοεμβρίου 2016 – 10 Ιουλίου 2017 
Τόπος: Αθήνα
Διοργανωτής: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
Πληροφορίες: Καλαϊτζάκη Μαριγιάννα 2106862766 secretary.development@iatriko.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...