Ενδομήτρια Υποξία & Νεογνική Εγκεφαλοπάθεια
Ημερομηνία έναρξης 21/01/2017
Χρόνος 21 Ιανουαρίου 2017
Τόπος Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες Afea Travel & Congress Services, Τηλ: 2310 486611, E-mail : thbardaki@afea.gr

Χρόνος: 21 Ιανουαρίου 2017

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

Πληροφορίες: Afea Travel & Congress Services, Τηλ: 2310 486611, E-mail : thbardaki@afea.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ