2ο Πρακτικό Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 18/02/2017
Χρόνος 18 Φεβρουαρίου 2017
Τόπος Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ, Πληροφορίες : www.globalevents.gr,Τηλέφωνο: 2310-247743 Email: constantina@globalevents.gr

Χρόνος: 18 Φεβρουαρίου 2017

Τόπος: Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής: Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Global Events ΕΠΕ, Πληροφορίες : www.globalevents.gr,Τηλέφωνο: 2310-247743 Email: constantina@globalevents.gr