8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – Up To Date Καρκίνος Πνεύμονα. Νέες θεραπείες – Νέες Προκλήσεις

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 14 Μαΐου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Επιστημονική Ερευνητική Ομάδα Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”
Πληροφορίες: https://www.events.gr