5ο Επιστημονικό Forum “Από τη Βοστώνη στη Σύρο: Ανασκόπηση από το ΑΑΝ Meeting 2017 για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και τις Κεφαλαλγίες”
Ημερομηνία έναρξης 21/03/2017
Χρόνος 2017
Τόπος Hermes Hotel, Σύρο
Διοργανωτής Ιπποκράτειος Διαθήκη
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 2017
Τόπος: Hermes Hotel, Σύρο
Διοργανωτής: Ιπποκράτειος Διαθήκη
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ