43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Ημερομηνία έναρξης 10/05/2017
Χρόνος 4 ημέρες
Τόπος Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Διοργανωτής Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Πληροφορίες Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 210-7211845, 210-7243161 / iea@mednet.gr; mednet@mednet.gr / www.mednet.gr

Χρόνος: 4 ημέρες

Τόπος: Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

Διοργανωτής: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Πληροφορίες: Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 210-7211845, 210-7243161 / iea@mednet.gr; mednet@mednet.gr / www.mednet.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...