ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ” (Διαδραστικό)


Χρόνος: 2-4 Ιουνίου 2017
Τόπος: ΔΕΛΦΟΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ
Διοργανωτής: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: ASCENΤ 2107213225/ www.peib.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...