7ο Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο «Περινεοτομή και Μαιευτικές Κακώσεις Περινέου»

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 10/06/2017
Χρόνος 1 μέρα
Τόπος Ιατρική Σχολή Κρήτης | Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοργανωτής Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Παν/μίου Κρήτης και τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής & του Επιστημονικού Συλλόγου Μαιών/Μαιευτών Κρήτης
Πληροφορίες MDcongress, τηλ. 2106074200, e-mail: md@mdcongress.gr website: www.mdcongress.gr


Χρόνος: 10 Ιουνίου 2017 
Τόπος: Ιατρική Σχολή Κρήτης | Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοργανωτής: Πανελλήνια Εταιρεία Ουρογυναικολογίας σε συνεργασία με την Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Παν/μίου Κρήτης και τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής & του Επιστημονικού Συλλόγου Μαιών/Μαιευτών Κρήτης
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074200, e-mail: md@mdcongress.gr website: www.mdcongress.gr