8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 15/09/2017
Χρόνος 2 μέρες
Τόπος Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πληροφορίες MDcongress, τηλ. 2106074200, e-mail: md@mdcongress.gr website: www.gyncancer2017.mdcongress.gr


Χρόνος: 15 – 17 Σεπτεμβρίου 2017 
Τόπος: Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074200, e-mail: md@mdcongress.gr website: www.gyncancer2017.mdcongress.gr