19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 13 – 15 Οκτωβρίου 2017 
Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074200, e-mail: md@mdcongress.gr website: www.19perinatal.mdcongress.gr