17η Εκπαιδευτική Διημερίδα-Παιδιατρικής Κλινικής Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 20/05/2017
Χρόνος 20&21 Μαΐου 2017
Τόπος Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Διοργανωτής Καραμανδανείο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
Πληροφορίες Τηλ. 2108084104, fax: 2108084103, Web : www.ngcongress.com, Email: info@ngmed.com


Χρόνος: 20 – 21 Μαΐου 2017
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Διοργανωτής: Καραμανδανείο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
Πληροφορίες: Τηλ. 2108084104, fax: 2108084103, Web : www.ngcongress.com, Email: info@ngmed.com