17η Εκπαιδευτική Διημερίδα-Παιδιατρικής Κλινικής Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών
Ημερομηνία έναρξης 20/05/2017
Χρόνος 20&21 Μαΐου 2017
Τόπος Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Διοργανωτής Καραμανδανείο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
Πληροφορίες Τηλ. 2108084104, fax: 2108084103, Web : www.ngcongress.com, Email: info@ngmed.com


Χρόνος: 20 – 21 Μαΐου 2017
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Διοργανωτής: Καραμανδανείο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
Πληροφορίες: Τηλ. 2108084104, fax: 2108084103, Web : www.ngcongress.com, Email: info@ngmed.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...