2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού
Ημερομηνία έναρξης 08/05/2017
Χρόνος 8-12 Μαΐου 2017
Τόπος Κλνική ΡΕΑ (Λ. Συγγρού 383. Π. Φάληρο)
Διοργανωτής ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες Τμήμα Marketing, 210 9495779 / www.reamaternity.gr


Χρόνος: 8 – 12 Μαΐου 2017
Τόπος: Κλνική ΡΕΑ (Λ. Συγγρού 383. Π. Φάληρο)
Διοργανωτής: ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Πληροφορίες: Τμήμα Marketing, 210 9495779 / www.reamaternity.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...