10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας


Χρόνος: 23-24/6/2017
Τόπος: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Διοργανωτής: Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας
Πληροφορίες: CONGRESSPLUS, Ευρύκλειας 2, 26442 Πάτρα, Τ.+30 2610 332752 -F.+30 2610 338281 – E. info@congressplus.gr – http://www.congressplus.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...