Π.Φ.Υ. Το θεμέλιο της εξωνοσοκομειακής φροντίδας


Χρόνος: 02 – 05 Ιουνίου 2017
Τόπος: Κέρκυρα
Διοργανωτής: Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Πληροφορίες: CONGRESSWORLD EVENT TRAVEL Ε.Ε., Τηλ. 210 7210001, 210 7210052/ Φ. 210 7210051/ e-mails: info@congressworld.gr; ak@congressworld.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ