Σχετικά με εγγραφα υπ. Υγείας που αφορούν σε διευκρινήσεις του νόμου 4461/17, τη χρήση μηχανημάτων Laser και διάθεση ενέσιμου διαλύματος φαρμάκου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ