Επιστημονική Εκδήλωση Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017
Ημερομηνία έναρξης 30/06/2017
Χρόνος 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο “Αμαλία”, Ναύπλιο
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017
Πληροφορίες FREE SPIRIT 210-6048260 alebesi@free-spirit.gr

Χρόνος: 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017

Τόπος: Ξενοδοχείο “Αμαλία”, Ναύπλιο

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017

Πληροφορίες: FREE SPIRIT 210-6048260 alebesi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...