Επιστημονική Εκδήλωση Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017
Ημερομηνία έναρξης 30/06/2017
Χρόνος 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο “Αμαλία”, Ναύπλιο
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017
Πληροφορίες FREE SPIRIT 210-6048260 alebesi@free-spirit.gr

Χρόνος: 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017

Τόπος: Ξενοδοχείο “Αμαλία”, Ναύπλιο

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017

Πληροφορίες: FREE SPIRIT 210-6048260 alebesi@free-spirit.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ