4ο Διακλινικό Συμπόσιο για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας


Χρόνος: 26 – 27 Μαΐου 2017
Τόπος: Θεσσαλονίκη – GRAND HOTEL PALACE
Διοργανωτής: International Society on Brain and Behavior – ISBB
Πληροφορίες: ecopromotion.gr | EVENTS – PR – MARKETING – PUBLISHING – WEB 
 Β. Κορνάρου 24, Θεσσαλονίκη 546 55 – Τ 2310 753.123

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...