Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017 – SPECT/PET, CT, CMR

Ημερομηνία έναρξης 02/06/2017
Χρόνος 2/6/2017 – 3/6/2017
Τόπος ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διοργανωτής Γ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ, ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πληροφορίες Inventics Α.Ε. – Medevents info@medevents.gr www.medevents.gr


Χρόνος: 2 – 3 Ιουνίου 2017
Τόπος: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Γ’ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πληροφορίες: Inventics Α.Ε. – Medevents info@medevents.gr www.medevents.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...