1ο Συμπόσιο Υπερήχων στη Γυναικολογία

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 10/11/2017
Χρόνος 10-12 Νοεμβρίου 2017
Τόπος Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
Πληροφορίες MDcongress, τηλ. 2106074200, www.mdcongress.gr


Χρόνος: 10 – 12 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074200, www.mdcongress.gr