Ανακοίνωση ΠΙΣ προς Ιατρικούς Συλλόγους σχετικά με τις άδειες παλαιών ιατρείων βάσει του ΠΔ 84/2001

Δελτία Τύπου