3η Επιστημονική Ογκολογική Συνάντηση State of art Θεραπείες: Όταν η μοριακή βιολογία συναντά την ανοσοθεραπεία
Ημερομηνία έναρξης 15/09/2017
Χρόνος 2017
Τόπος Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2017
Τόπος: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ