Συνέδριο Κλινικής Ηπατολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 22 – 24 Σεπτεμβρίου 2017
Τόπος: Royal Olympic Hotel
Διοργανωτής: Επιστημονική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας και Κλινικής Ηπατολογίας
Πληροφορίες: clinicalhepatology@frei.gr