Επεμβατικό Συνέδριο ICE 2017
Ημερομηνία έναρξης 15/12/2017
Χρόνος 15/12/2017-17/12/2017
Τόπος Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης
Διοργανωτής Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες info@frei.gr


Χρόνος: 15 – 17 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης
Διοργανωτής: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: info@frei.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...