Επεμβατικό Συνέδριο ICE 2017

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 15/12/2017
Χρόνος 15/12/2017-17/12/2017
Τόπος Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης
Διοργανωτής Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες info@frei.gr


Χρόνος: 15 – 17 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Atlantis Hotel, Ηράκλειο Κρήτης
Διοργανωτής: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: info@frei.gr