13η Επιστημονική Ημερίδα Παίδων – Παιδιατρικά προβλήματα στην καθημερινή πράξη


Χρόνος: 11 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Διοργανωτής: Ευρωκλινική Αθηνών 
Πληροφορίες: Μίχου Κωνσταντίνα – 2106416173 (kmichou@euroclinic.gr) & Στεργιόπουλος Παρασκευάς 2106416182 (pstergiopoulos@euroclinic.gr)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...