13η Επιστημονική Ημερίδα Παίδων – Παιδιατρικά προβλήματα στην καθημερινή πράξη

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 11 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Διοργανωτής: Ευρωκλινική Αθηνών 
Πληροφορίες: Μίχου Κωνσταντίνα – 2106416173 (kmichou@euroclinic.gr) & Στεργιόπουλος Παρασκευάς 2106416182 (pstergiopoulos@euroclinic.gr)