9ο Έτος Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας “Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 15 – 16 Σεπτεμβρίου 2017
Τόπος: Divani Palace, Λάρισα
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας, Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληροφορίες: Conferre SA – info@conferre.gr – www.conferre.gr