Νεότερες Εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 21/10/2017
Χρόνος 21/10/2017
Τόπος Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής Τμήμα Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας ΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες SYNTHESIS GROUP, Δήμητρα Φρουδάκη, Τ. 210 96 09 400, Φ. 210 41 90 905, e-mail: congress@synthesispco.com, www.synthesispco.com

Χρόνος: 21/10/2017

Τόπος: Αθήνα, Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Διοργανωτής: Τμήμα Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας ΥΓΕΙΑ

Πληροφορίες: SYNTHESIS GROUP, Δήμητρα Φρουδάκη, Τ. 210 96 09 400, Φ. 210 41 90 905, e-mail: congress@synthesispco.com, www.synthesispco.com