23ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και ʼνω ʼκρου

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 02/11/2017
Χρόνος 2 – 4 Νοεμβρίου 2017
Τόπος Domotel Kastri, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου
Πληροφορίες CTM International S.A., Βασ. Σοφίας 131, Αθήνα – Τηλ: 210 3244932, Fax:210 3250660, microhand@ctmi.gr


Χρόνος: 2 – 4 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Domotel Kastri, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου
Πληροφορίες: CTM International S.A., Βασ. Σοφίας 131, Αθήνα – Τηλ: 210 3244932, Fax:210 3250660, microhand@ctmi.gr