Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Περιοχικής Αναισθησίας (Ετήσιο Σεμινάριο – 10ος κύκλος)
Ημερομηνία έναρξης 20/10/2017
Χρόνος 20-21-22 Οκτωβρίου 2017 (Part I) και 17-18-19 Νοεμβρίου 2017 (Part II)
Τόπος Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ. Σοφίας 76 – 115 28 Αθήνα
Διοργανωτής ESRA Hellas
Πληροφορίες www.esrahellas.gr , anais@aretaieio.uoa.gr, κιν. 6984 506 866


Χρόνος: 20 – 21 – 22 Οκτωβρίου 2017 (Part I) και 17 – 18 – 19 Νοεμβρίου 2017 (Part II)
Τόπος: Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ. Σοφίας 76 – 115 28 Αθήνα
Διοργανωτής: ESRA Hellas
Πληροφορίες: www.esrahellas.gr , anais@aretaieio.uoa.gr, κιν. 6984 506 866

ΠΡΟΣΦΑΤΑ