Αντίθετο με τις θέσεις του ΠΙΣ το Νομοσχέδιο για την Π.Φ.Υ. – Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο Πρόεδρος του ΠΙΣ

Δελτία Τύπου