Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής και Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 03/11/2017
Χρόνος 2017
Τόπος Τρίκαλα
Διοργανωτής Επιστημονική Εταιρία Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας
Πληροφορίες GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr


Χρόνος: 3 – 4 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Τρίκαλα
Διοργανωτής: Επιστημονική Εταιρία Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας
Πληροφορίες: GK | T 210-6897552 | F 210 6897555 | S www.gk.gr | E info@gk.gr