Εκπαιδευτικά μαθήματα Τομέα Καρδιαγγειακής Ακτινολογίας της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας


Χρόνος: 2 Οκτωβρίου 2017 – 15 Ιανουαρίου 2018 (6 εκπαιδευτικοί κύκλοι)
Τόπος: Μικρό Αμφιθέατρο Νοσοκομείου “Αρεταίειο”, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: Site: www.helrad.org, e-mail: info@helrad.org

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...