Εκπαιδευτικά μαθήματα Τομέα Καρδιαγγειακής Ακτινολογίας της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 2 Οκτωβρίου 2017 – 15 Ιανουαρίου 2018 (6 εκπαιδευτικοί κύκλοι)
Τόπος: Μικρό Αμφιθέατρο Νοσοκομείου “Αρεταίειο”, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: Site: www.helrad.org, e-mail: info@helrad.org