Το παρόν και το μέλλον στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα
Ημερομηνία έναρξης 20/10/2017
Χρόνος 20/10/2017
Τόπος Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες Synthesis Group 2109609400


Χρόνος: 20 Οκτωβρίου 2017
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής: Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες: Synthesis Group 2109609400

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...