Το παρόν και το μέλλον στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 20/10/2017
Χρόνος 20/10/2017
Τόπος Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες Synthesis Group 2109609400


Χρόνος: 20 Οκτωβρίου 2017
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”, ΜΗΤΕΡΑ
Διοργανωτής: Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες: Synthesis Group 2109609400