1ο Σχολείο Βασικής Ανοσολογίας για Κλινικούς
Ημερομηνία έναρξης 06/10/2017
Χρόνος 6-8/10/2017
Τόπος Ηράκλειο Κρήτης, Aquila Atlantis Hotel
Διοργανωτής Παγκρήτια Ένωση Υγείας
Πληροφορίες www.clinicalimmunology-crete-2017.gr


Χρόνος: 6 – 8 Οκτωβρίου 2017
Τόπος: Ηράκλειο Κρήτης, Aquila Atlantis Hotel
Διοργανωτής: Παγκρήτια Ένωση Υγείας
Πληροφορίες: www.clinicalimmunology-crete-2017.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...