Ετήσια Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια Σακχαρώδη Διαβήτη “ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ”

Επιστημονικές Εκδηλώσεις


Χρόνος: 27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Crowne Plaza Hotel, Αθήνα
Διοργανωτής: Εταιρεία Έρευνας του Διαβήτη
Πληροφορίες: www.karamanosseminars.gr