20ο θενατικό συνέδριο Εντατικής Θεραπείας

Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Ημερομηνία έναρξης 24/11/2017
Χρόνος 2 ΗΜΕΡΕΣ
Τόπος ΑΘΗΝΑ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 251 ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Διοργανωτής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ & ΠΑΝ/ΚΗ ΜΕΘ ΓΟΝΚ
Πληροφορίες ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ 210 3501698, dekara66@gmail.com, Άσση Παπαδοπούλου 2112118841


Χρόνος: 24 – 25 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Αμφιθέατρο 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου & Παν/κή ΜΕΘ ΓΟΝΚ
Πληροφορίες: Δήμητρα Καραμπάτσου, τηλ. 210 3501698, dekara66@gmail.com, Άσση Παπαδοπούλου 2112118841